top of page

"Eğer biri dışında tüm insanlık aynı düşüncede olsa, o bir kişi de tamamen karşıt  bir düşüncede olsa, o kişinin gücü eline aldığı zaman tüm insanlığı susturamaya hakkı yoksa aynı şekilde insanlığın da o kişiyi susturamaya hakkı yoktur. Bir düşünce, sahibinden başkası için hiçbir değeri olmayan kişisel bir şey olsa ve o düşünceden yararlanılmasına müsaade edilmediğinde şahsi bir zayiattan fazlası olmasa bu zaiyata sadece birkaç kişinin uğraması ile birçok kişinin uğraması arasında fark yaratırdı. Fakat bu düşüncenin susturulmasındaki asıl kötülük, insan ırkını, yaşayan nesli olduğu kadar gelecek nesilleri de bozguna uğratmasıdır; o düşünceye katılmayanlar, o düşünceyi destekleyenlerden daha fazla bozguna uğratılacaktır."

JOHN STUART MİLL

Dört Duvar Hakkında

Temel amacı her bireyin özgürce fikirlerini ifade edebileceği bir ortam oluşturmak olan Dört Duvar Edebiyat ve Fikir Dergisi sanal ortama taşınma kararı almıştır. Hem dergi hem de blog olarak yazım hayatına devam edecek olan dergimiz, hem daha fazla insana ulaşma hem de daha fazla insanın eser yayımlamasına imkan tanıma çabasındadır. Çalışmalar düzenlemeyi, toplantılar yapmayı, çeşitli yazılar kaleme almayı, podcast üretmeyi ve bunları yayınlamayı hedeflemekteyiz. 

 

Dört Duvar Edebiyat ve Fikir Dergisi kurucuları, yazarları ve diğer üyeleri hiçbir maddi kaygı gütmeksizin çalışmalarını gerçekleştirir ve yayımlarlar. Topluluğumuz hiçbir kuruluşa, dergiye, topluluğa bağlı değildir.

-Tüm hakları saklıdır-

Kurucular:

Yusuf Emir Culha

Yunus Berk Üstün

bottom of page